واکسیناسیون کودکان (۱) در ژاپن چه تعداد واکسن به کودکان تزریق شده؟

ژاپن دو ماه پیش واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ ساله در مقابل ویروس کرونا را شروع کرد. حدود ۹ درصد کودکان در این گروه سنی تا کنون دو دوز واکسن دریافت کرده اند. کودکان معمولا در اثر این ویروس حالشان وخیم نمی شود. اما با این وجود این نگرانی وجود دارد که تعداد مبتلایان در سنین کودکی کاهش نیافته است. آیا مزایای واکسیناسیون برای کودکان از ضررهای آن بیشتر است؟

در سری جدید ما اطلاعاتی از جمله داده های جدید ارائه می کنیم تا به کودکان و والدینشان کمک کنیم با یکدیگر تصمیم بگیرند که آیا واکسن بزنند یا خیر.

واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ ساله در ژاپن در فوریه ۲۰۲۲ شروع شد. واکسن مورد استفاده برای آنها واکسن فایزر ساخت یک شرکت داروسازی آمریکایی است. کودکان دو نوبت واکسن به فاصله سه هفته دریافت می کنند و هر دوز واکسن آنها حاوی یک سوم دوز واکسن بزرگسالان است.

تا ۲ مه ۲۰۲۲ بیش از ۹۹۸ هزار کودک ۵ تا ۱۱ ساله دستکم یک دوز واکسن دریافت کرده اند. این یعنی حدود ۵ / ۱۳ درصد از ۷ میلیون و ۴۱۰ هزار کودک در این گروه سنی در ژاپن. حدود ۶۶۰ هزار کودک یا ۹ / ۸ درصد هم دو نوبت واکسن زده اند.

برخی کشورها واکسیناسیون کودکان را زودتر از ژاپن شروع کردند. در آمریکا، بیش از ۲۸ درصد کودکان تا ۲۰ آوریل دو بار واکسینه شده اند و در کانادا، تا ۱۰ آوریل بیش از ۴۰ درصد کودکان دو نوبت واکسن تزریق کرده اند.

این اطلاعات ۵ مه به روز شده است.