سازمان جهانی بهداشت: تلفات مربوط به کرونا ۳ برابر تعداد اعلام شده است

سازمان جهانی بهداشت می گوید در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، تقریبا ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سراسر جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر اثر کرونا جان باختند. این رقم حدودا ۳ برابر تعداد تلفات کرونا است که کشورها در این ۲ سال گزارش کردند.

به گفته این سازمان، این رقم شامل تلفات ناشی از نبود خدمات درمانی برای بیماری های به غیر از کرونا در زمان تحت فشار قرار گرفتن مراکز درمانی نیز می شود.

رقمی که این سازمان از تعداد جان باختگان ناشی از کرونا در این دو سال گزارش کرده است حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.

این سازمان با استفاده از مفهوم «مرگ مازاد» که تفاوت بین تعداد تمام مرگ و میرهای واقعی با هر علتی و آمار تخمینی مرگ و میر در شرایطی که همه گیری کرونا اتفاق نمی افتاد، این رقم را محاسبه کرد.

یکی از مقام های ارشد این سازمان در گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها می گوید «به دلیل سرمایه گذاری محدود کشورها در زمینه سیستم های داده ای دامنه واقعی تلفات مازاد معمولا پنهان می ماند.»

تدروس آدانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، تاکید می کند که این داده ها ضرورت ساخت سیستم های مقاوم تر در کشورها را نشان می دهد که بتوانند در مواقع بحرانی خدمات درمانی را ادامه دهند.