دیدار رئیس جمهور تایوان با هیئتی از نمایندگان حزب حاکم اصلی ژاپن

تسای اینگ-ون رئیس جمهور تایوان در تایپه با هیئتی از نمایندگان حزب حاکم اصلی ژاپن دیدار کرد. او ابراز تمایل کرد تا به همراه ژاپن به برقراری صلح در منطقه کمک کند.

نمایندگان بخش جوانان حزب لیبرال دموکرات روز پنجشنبه در دفتر ریاست جمهوری با تسای دیدار کردند.

تسای گفت که استبداد در جهان رو به گسترش است. به نظر می رسید که او تهاجم روسیه به اوکراین و فعالیت های نظامی فزاینده چین را در ذهن داشت.

او گفت امنیت مسئله ای نیست که تایوان یا ژاپن به تنهایی قادر به برقراری آن باشند. او گفت که برقراری امنیت باید به لحاظ ژئوپولتیک از مجمع الجزایر اول مد نظر قرار گیرد.

آن چه که تحت عنوان مجمع الجزایر اول شناخته می شود، از ژاپن تا تایوان و فیلیپین را شامل می شود.

تسای برای همکاری با ژاپن جهت برقراری صلح و شکوفایی در منطقه اقیانوس های هند و آرام ابراز تمایل کرد.

سوزوکی نوریکازو نماینده پارلمان از حزب لیبرال دموکرات که ریاست موقت بخش جوانان این حزب را بر عهده دارد، گفت که ثبات در تنگه تایوان منجر به ثبات ژاپن می شود. علیرغم این که ژاپن و تایوان روابط دیپلماتیک ندارند، او تایوان را «کشور همسایه» خطاب کرد.

سوزوکی گفت اهمیت دارد ژاپن و تایوان پیام مشترکی مبنی بر این ارسال کنند که هر گونه تلاشی برای تغییر وضعیت موجود با زور کاملا غیرقابل قبول است.