سکوت رسانه های کره شمالی پیرامون پرتاب اخیر موشک بالستیک

در رسانه های دولتی کره شمالی به پرتاب اخیر موشک بالستیک توسط این کشور هیچ اشاره ای نشده است. عدم اعلام رسمی چنین اقدامی حتی یک روز پس از انجام آن امری نادر در کره شمالی است.

به گفته مقام های کره جنوبی و ژاپن، کره شمالی یک موشک بالستیک را روز چهارشنبه از بخشی غربی آن کشور به سوی دریای ژاپن شلیک کرد. بنا به برآورد ارتش کره جنوبی، این موشک حدود ۴۷۰ کیلومتر را پیمود و تا ارتفاع تقریبا ۷۸۰ کیلومتری بالا رفت.

این موشک در مقایسه با موشک هایی که کره شمالی فوریه و مارس امسال پرتاب کرده بود، تا ارتفاع بالاتری رفت. در آن مواقع، این کشور گفته بود که این پرتاب ها
آزمایش های مهمی برای تولید ماهواره های شناسایی هستند.