ژاپن تحریم های بیشتری علیه روسیه اعمال کرد

کیشیدا فومیو نخست وزیر ژاپن از اعمال تحریم های بیشتر بر ضد روسیه خبر داده است.

او گفت که ژاپن دارایی های حدود ۱۴۰ فرد دیگر و نیز دارایی های بیشتری از بانک های روسیه را مسدود خواهد کرد. حدود ۷۰ نهاد دیگر که مرتبط با امور نظامی هستند، به فهرست نهادهای مشمول ممنوعیت های صادراتی افزوده خواهند شد. صادرات کامپیوترهای کوآنتومی و دیگر محصولات دارای فناوری های پیشرفته به روسیه ممنوع خواهد شد.

کیشیدا این مطالب را روز پنجشنبه در لندن عنوان کرد که آخرین مقصد سفر یک هفته ایش به کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا بود. او گفت: «گروه ۷ در تلاش های جامعه بین المللی برای رسیدگی به وضعیت در اوکراین نقشی پیشرو ایفا کرده است. ما باید جهت حفاظت از صلح و نظم جهانی، اتحاد گروه ۷ را بیش از پیش تقویت کنیم.»

نخست وزیر ژاپن پیش از عزیمت به اروپا به اندونزی، ویتنام و تایلند سفر کرده بود. او گفت که او و رهبران این سه کشور بار دیگر تاکید داشتند که استقلال و تمامیت ارضی کشورها در هر نقطه ای از جهان باید محترم شمرده شود.

کیشیدا همچنین گفت که او و همتایانش بر سر اوضاع امنیتی در شرق آسیا که به طور فزاینده ای چالش برانگیز شده است، از جمله درباره برنامه های موشکی و هسته ای کره شمالی، بحث و تبادل نظر کردند.