تاکید کیشیدا و دراگی بر حمایت از اوکراین؛ ملاقات کیشیدا با پاپ فرانسیس

کیشیدا فومیو، نخست وزیر ژاپن و ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا به توافق رسیدند که نهایت تلاششان را برای حمایت از دولت و مردم اوکراین بکنند.

کیشیدا که در حال حاضر به کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا سفر کرده برای اولین بار روز چهارشنبه با دراگی در روم دیدار کرد.

کیشیدا به دراگی گفت که در دیدار با رهبران اندونزی، ویتنام و تایلند خواهان تفاهم و همکاری آنها برای رسیدگی به وضعیت اوکراین شده است. این دو نخست وزیر در مورد اهمیت ادامه همکاری با کشورهای آسیایی و آفریقایی برای پرداختن به مسئله اوکراین به توافق رسیدند.

آنها همچنین هم عقیده بودند که جامعه بین المللی برای حفاظت از صلح و نظم در مقطع حساسی قرار گرفته است.

آنها موافقت کردند که تحریم های شدید بی سابقه ای علیه روسیه اعمال کنند و کمک به اوکراین را افزایش دهند.

کیشیدا و دراگی هر دو معتقد بودند که مهم است که جامعه جهانی از جمله کشورهای گروه هفت به این تجاوز روسیه واکنش قاطعی نشان دهد. آنها موافق بودند که ژاپن و ایتالیا هر دو وظیفه دارند از دولت و مردم اوکراین حمایت کنند.

انها همچنین موافقت کردند که همکاری برای تحقق یک منطقه باز و آزاد اقیانوس های هند و آرام را عمیق تر کنند. آنها در مورد آزمایش های موشکی کره شمالی هم نگرانی خود را ابراز کردند.

کیشیدا قبل از این دیدار، با پاپ فرانسیس در واتیکان دیدار کرد.

آنها موافقت کردند که برای رسیدگی به موضوعات جهانی از جمله رسیدن به جهانی عاری از تسلیحات هسته ای همکاری کنند.

آنها کشتار غیرنظامیان در اوکراین را محکوم کرده وگفتند مصمم هستند که صلح را به اوکراین بازگردانند.