کاهش جمعیت کودکان در ژاپن برای ۴۱مین سال متوالی

امروز پنجشنبه پنجم ماه مه در ژاپن به عنوان روز کودک شناخته می شود.

طبق برآورد وزارت امور داخلی ژاپن تا اول آوریل تعداد کودکان ۱۴ ساله و کوچکتر در کشور برای چهل و یکمین سال متوالی کاهش یافته و به رقم ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار کودک رسیده است که نسبت به سال قبل ۲۵۰ هزار نفر کاهش نشان می دهد.

جمعیت کودکان در ژاپن از سال ۱۹۸۲ رو به کاهش بوده است.

در حال حاضر در ژاپن تعداد کودکان ۱۲ تا ۱۴ ساله سه میلیون و ۲۳۰ هزار نفر ، ۹ تا ۱۱ ساله سه میلیون و ۱۳۰ هزار نفر، و ۶ تا ۸ ساله سه میلیون و ۱۰ هزار نفر است. تعداد کودکان ۳ تا ۵ ساله هم دو میلیون و ۷۸۰ هزار نفر و زیر دو ساله هم ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار نفر است.

این ارقام نشان می دهند که در ژاپن هرچه گروه سنی کودکان پایین تر باشد، تعدادشان هم کمتر است. به طور کلی کودکان در ژاپن ۷ / ۱۱ درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند که این نسبت برای چهل و هشتمین سال متوالی کاهشی بوده است.