توکیو ۲۹۹۹ مبتلای جدید به کرونا را گزارش کرد

مقامات دولت کلانشهر توکیو روز چهارشنبه ۲۹۹۹مبتلای جدید به ویروس کرونا را گزارش کردند که حدود نصف سطح تعداد مبتلایان در روز چهارشنبه گذشته است.

این تعداد ۳۰۵۳ نفر کمتر از یک هفته قبل است و بیست وسومین روز متوالی کاهش هفته به هفته را رقم می زند.

این مقامات همچنین اعلام کردند که شش نفر در سنین ۶۰ تا ۹۹ ساله در اثر ویروس کرونا فوت کردند.

مقامات اوساکا روز چهارشنبه ۱۵۴۵ مبتلای جدید به ویروس کرونا را در این استان واقع در غرب ژاپن گزارش کردند. این رقم بیش از۲۱۰۰ نفر کمتر از تعداد مبتلایان در روز چهارشنبه گذشته است.