توافق وزیران دفاع ژاپن و آمریکا برای تقویت همکاری

وزرای دفاع ژاپن و آمریکا توافق کردند تا برای برخورد با پرتاب های مکرر موشک توسط کره شمالی و فعالیت های فزاینده دریایی چین با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند.

کیشی نوبوئو وزیر دفاع ژاپن و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در پنتاگون خارج از واشنگتن ملاقات کردند.

آنها بر ادامه همکاری نزدیک کشورهایشان همراه با کره جنوبی برای مقابله با کره شمالی مجددا تاکید کردند زیرا پرتاب های مکرر موشک توسط پیویانگ یک تهدید جدی ایجاد می کند و قابل تحمل نیست.

کیشی و آستین توافق کردند که در برابر چین همکاری خود را تقویت کنند. آنها همچنین بر اهمیت صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان نیز تاکید کردند.

کیشی آمادگی ژاپن برای تقویت اساسی قابلیت های دفاعی خود را ابراز کرد. این در حالی است که توکیو قصد دارد تا پایان سال استراتژی امنیت ملی و سایر اسناد دفاعی خود را بازبینی کند.

کیشی و آستین توافق کردند تا استراتژی های خود را کاملا هماهنگ کنند. آستین مجددا بر «تعهد تزلزل ناپذیر کشورش نسبت به دفاع از ژاپن برای شامل کردن تعهدات گسترده بازدارندگی با استفاده از محدوده کامل قابلیت های متعارف و هسته ای دو کشور» تاکید کرد.

کیشی با اشاره به وضعیت فعلی جهان پاسخ داد اطمینان از بازدارندگی برای ژاپن و آمریکا از همیشه مهمتر شده است.