محققان ژاپنی موفق به استفاده از فناوری iPS بر روی سلول های سرطانی شدند

گروهی از محققان ژاپنی می گویند روشی پیدا کرده اند که بوسیله آن می توان سلول های بنیادی پرتوان القایی یا سلول های iPS را از سلول های سرطانی ایجاد کرد. آنها انتظار دارند که این روش به انتخاب داروهای مناسب برای درمان های جدید سرطان کمک کند.

باور بر این است که معمولا سلول های سرطانی را نمی توان با استفاده از همان روش هایی که بر روی سلول های معمولی اعمال می شود، برنامه ریزی مجدد کرده و آنها را به سلول های iPS تبدیل کرد.

پژوهشگرانی از جمله پروفسور یامادا یاسوهیرو از موسسه علوم پزشکی دانشگاه توکیو می گویند طی آزمایش هایی که بر روی موش ها انجام شد دریافتند که با استفاده از داروهایی برای توقف کار انکوژن ها یا ژن هایی که می توانند باعث رشد سلول های سرطانی شوند، می توان سلول های iPS را از سلول های سرطانی تولید کرد.

این گروه می گوید با افزودن داروهای مناسب به سلول های سرطانی و مطالعه اینکه آیا سلول های iPS تولید می شوند یا خیر، می توان از این یافته علمی برای سنجش اثربخشی داروها در درمان سرطان استفاده کرد.

این گروه می گوید قبلا داروهایی را شناسایی کرده که می توانند در درمان سرطانی به نام «سارکوم سلول شفاف» استفاده شوند.