وزیر پیشین ترابری آمریکا در سن ۹۰ سالگی درگذشت

نورمن مینه تا، وزیر ترابری پیشین آمریکا که از او بخاطر وزارتش در زمان حملات ۱۱ سپتامبر به آمریکا یاد می شود، روز سه شنبه در سن ۹۰ سالگی درگذشت. او اولین آمریکایی ژاپنی تبار بود که یک وزیر کابینه دولت فدرال شد.

مینه تا در سال ۱۹۳۱ در سن خوزه کالیفرنیا در یک خانواده مهاجر ژاپنی بدنیا آمد. او کودکی سختی را تجربه کرد. مانند حدود ۱۲۰ هزار نفر آمریکایی ژاپنی تبار دیگر در این کشور، طی جنگ جهانی دوم در یکی از اردوگاه های زندانی ها حبس شد.

طی حدود ۲۰ سال کارش به عنوان نماینده مجلس، او به سختی کار کرد تا قانونی برای آمریکایی های ژاپنی تباری که در این اردوگاه ها زندانی شده بودند به تصویب برسد.

این قانون دولت آمریکا را ملزم می کرد تا از این افراد عذرخواهی کرده و به آنها غرامت بپردازد.