کیشیدا پرتاب اخیر موشک از سوی کره شمالی را محکوم کرد

نخست وزیر ژاپن، کیشیدا فومیو، پرتاب روز چهارشنبه یک موشک بالستیک از سوی کره شمالی را بشدت محکوم کرده است.

کیشیدا در ایتالیا صحبت می کرد. او اعمال کره شمالی را تهدیدی نسبت به صلح، امنیت و ثبات جهان و منطقه توصیف کرد.

کیشیدا گفت این پرتاب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کند. او گفت اعتراضی به کره شمالی تسلیم کرده است.

او همچنین گفت انتظار دارد در نشست هایش با رهبران ایتالیا و بریتانیا در مورد اوضاع شرق آسیا تبادل نظر کند.