وزارت دفاع ژاپن: کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرد

وزارت دفاع ژاپن می گوید کره شمالی حدود ظهر روز چهارشنبه یک موشک بالستیک به سمت شرق شلیک کرد.

مقامات این وزارتخانه می گویند این پرتابه حدود ساعت ۰۲ / ۱۲ بعد از ظهر از منطقه ای در نزدیکی سواحل غربی کره شمالی شلیک شد.

طبق برآورد این مقامات، این پرتابه حدود ۵۰۰ کیلومتر با حداکثر ارتفاع حدود ۸۰۰ کیلومتر پرواز کرد و می افزایند بنظر می رسد این پرتابه در دریای ژاپن در آب های ساحلی سمت شرقی کره شمالی و در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن سقوط کرده باشد.

گزارشی مبنی بر آسیب رسیدن به هوایپما و یا شناورهای ژاپنی موجود نیست.

کره شمالی در سال جاری تاکنون ۱۳ پرتابه شلیک کرده است از جمله آنچه که گفته می شود پرتاب آزمایشی یک سامانه موشک کروز بود.

وزارت دفاع ژاپن در حال آماده باش کامل بسر می برد و به تجزیه و تحلیل شرایط ادامه می دهد.