پارلمان کره جنوبی دومین قانون تضعیف اختیارات دادستانان را تصویب کرد

پارلمان کره جنوبی دومین لایحه مناقشه برانگیز برای کاهش چشمگیر اختیارات تحقیقاتی دادستان ها را به تصویب رسانده است.

حزب حاکم دموکرات روز سه شنبه با اعمال قدرت این لایحه بازبینی قانون رویه های دادرسی کیفری را در مجلس ملی این کشور به تصویب رساند.

این حزب همچنین لایحه اول را نیز در روز شنبه تصویب کرد تا اختیارات تحقیقات و بازپرسی دادستانان را در پرونده های فساد مالی و جرائم اقتصادی کاهش دهد.

رئیس جمهور مون جه این که روز دوشنبه دوران ریاست جمهوریش به پایان می رسد تصمیم گرفت بعد از تصویب لایحه دوم، روز سه شنبه در یک جلسه کابینه این دو قانون را امضا و قانونی کند.

اگر این قوانین در سپتامبر اجرایی شوند، بیشتر اختیارات تحقیقاتی دادستانان به پلیس منتقل خواهد شد. تشکیل یک نهاد بازپرسی جدید نیز در دست بررسی است.

دادستانان کره جنوبی پیش از این روسای جمهور سابق از جمله پارک گیون هه و لی میونگ باک را پس از پایان سمتشان بازداشت کرده اند.

روزنامه چوسونیلبو، یک روزنامه مهم محافظه کاران، در سرمقاله خود به شدت از این قانون انتقاد کرد. این مقاله می گوید که تضعیف اختیارات دادستانان با هدف جلوگیری از تحقیق و تفحص در دولت مون و حزب حاکم انجام شده است.