وزارت دفاع ژاپن: کره شمالی یک پرتابه شلیک کرد

وزارت دفاع ژاپن می گوید حدود ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی یک پرتابه که ممکن است موشک بالستیک باشد از کره شمالی پرتاب شد.