توافق ژاپن و اتحادیه اروپا برای تقویت همکاری در زمینه توسعه استانداردهای نسل آینده ارتباطات

ژاپن و اتحادیه اروپا موافقت کرده اند در زمینه تحقیق و توسعه استانداردهای نسل آینده ارتباطات موسوم به «فراتر از نسل پنجم» (Beyond 5G) همکاری های خود را تقویت کنند.

کانِکو یاسوشی، وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن روز دوشنبه در بروکسل با مارگارت وستاگر، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، دیدار کرد.

وستاگر مسئول سیاست دیجیتال سازی در این بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است.

کانکو و وستاگر موافقت کردند که ژاپن و اتحادیه اروپا در زمینه تکنولوژی فراتر از نسل پنجم ارتباطات که از نظر سرعت و ظرفیت بالاتر از 5G است، تحقیقات مشترک را ارتقا دهند و همکاری ها را تقویت کنند.

هر دو طرف گفتند که فرصت هایی ایجاد خواهد شد که صنایع، دولت ها و دانشگاهیان ژاپن و اتحادیه اروپا بتوانند درباره موضوعاتی همچون توسعه سیستم و روند جهانی ساماندهی با یکدیگر تبادل نظر کنند.

ژاپن و اتحادیه اروپا همچنین موافقت کردند که برای تقویت امنیت سایبری با یکدیگر همکاری کنند و درباره استفاده مناسب از هوش مصنوعی گفتگوهایی داشته باشند.

کانکو بعد از این نشست گفت که همکاری های بین المللی باید افزایش یابد تا فناوری فراتر از 5G هر چه زودتر تحقق یابد. او گفت که این فناوری اساس اقتصاد و جوامع در دهه ۲۰۳۰ خواهد بود.

او همچنین گفت که ژاپن از طریق چارچوب های مختلف در این زمینه با اتحادیه اروپا همکاری خواهد کرد.