فصل صید ماهی سالمون در هوکایدو با تأخیر آغاز شد

ماهیگیران ژاپنی بالاخره فصل صید ماهی سالمون امسال را در استان شمالی هوکایدو شروع کردند. آغاز این فصل بخاطر مشکلات ناشی از حمله روسیه به اوکراین بیش از سه هفته به تأخیر افتاد.

در بندر هابومای در شهر نمورو، دوشنبه شب خدمه ماهیگیری مشغول پر کردن قایق های خود با غذا و دیگر ملزومات بودند. چهار قایق نیمه شب بندر را ترک کردند.

صید ماهی با استفاده از پهن کردن تور برای ماهی های سالمون و قزل آلا معمولا در روز ۱۰ آوریل در داخل منطقه ویژه اقتصادی ژاپن در اقیانوس آرام در جنوب هوکایدو آغاز می شود.

پیش از آغاز هر فصل صید، مقام های ژاپنی و روسی در مورد سهمیه صید و دیگر جزییات عملیاتی گفتگو می کنند چون خاستگاه بیشتر ماهی های سالمون و قزل آلا در رودخانه های روسیه است.

آغاز مذاکرات امسال بخاطر جنگ در اوکراین به تأخیر افتاد. ژاپن و روسیه در نهایت در روز ۲۵ آوریل به توافق رسیدند.

سرکارگر عرشه یکی از قایق های ژاپنی که روز سه شنبه بندر را ترک کرد گفت او فکر می کند صید امسال غیرممکن باشد. او گفت خوشحال است که می تواند به دریا برود و امیدوار است با صید بزرگی بازگردد.

در کل قرار است ۱۹ قایق در عملیات صید شرکت کنند که هشت قایق از هابومای هستند.