تایوان تأخیر در تحویل تسلیحات از سوی آمریکا را پیش بینی می کند

تلاش دولت آمریکا برای تأمین سلاح برای اوکراین در بحبوحه حمله روسیه به آن کشور به نظر بر معامله بزرگ تسلیحات واشنگتن با تایوان تأثیر می گذارد.

در سال ۲۰۱۹، مقام های آمریکایی یک طرح دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری برای تأمین ۱۰۸ تانک آبرامز، ۲۵۰ موشک زمین به هوای استینگر، ۱۲۲ مسلسل سنگین و مهمات برای تایوان را تصویب کردند.

اما روز سه شنبه، یک مقام ارشد ارتش تایوان گفت تحویل موشکهای استینگر که برای امسال برنامه ریزی شده بود ممکن است با تأخیر مواجه شود. این مقام تغییرات در وضعیت جهان را ذکر کرد.

روز دوشنبه، مقام های وزارت دفاع تایوان گفتند آمریکا اخیرا به آنها اطلاع داده که سامانه های توپخانه بخاطر مشکلات تولید در زودترین زمان تا سال ۲۰۲۶ تحویل داده نخواهند شد.