درخواست ژاپن از مغولستان برای پیوستن به اتحاد جهانی برای اوکراین

وزیر خارجه ژاپن سفر منطقه ای خود به آسیای مرکزی و مغولستان را به پایان رسانده است. هایاشی یوشیماسا روز دوشنبه، در آخرین روز دیدار خود از این منطقه، به منظور بحث پیرامون حمله روسیه به اوکراین با رئیس جمهور مغولستان ملاقات کرد.

مغولستان دارای مرز مشترک با روسیه است و روابط دوستانه ای با این کشور دارد.

اوخنا خورلسوخ، رئیس جمهور مغولستان به هایاشی گفت به نظر او اعلام آتش بس فوری و کاهش تنش ها ضروری
است. او همچنین گفت که کشورش در حال ارسال کمک های بشر دوستانه برای مردم اوکراین بوده است.

هایاشی خاطرنشان کرد که حمله نظامی روسیه ناقض قوانین بین المللی است. او تاکید کرد که اقدامات روسیه اساس کل جامعه بین الملل از جمله آسیا را تهدید می کند.