توافق ژاپن و تایلند برای مقابله با تغیر وضع موجود با توسل به زور در دنیا

کیشیدا فومیو، نخست وزیر ژاپن و همتای تایلندی او پرایوت چان او چا به توافق رسیده اند که هر نوع تلاشی برای تغییر وضع موجود با توسل به زور در هر نقطه از دنیا قابل پذیرش نیست.

در ابتدای این مذاکرات که روز دوشنبه در بانکوک برگزار شد، کیشیدا گفت که با کمک پرایوت می خواهد روابط دوستانه ژاپن با شریک استراتژیکش تایلند را هر چه بیشتر تقویت کند.

کیشیدا افزود که پرایوت پیشنهاد داده است که تایلند به یک شریک استراتژیک جامع برای ژاپن ارتقا یابد. کیشیدا گفت به این پیشنهاد به طور جدی فکر خواهد کرد زیرا این کار سطح روابط دوجانبه را افزایش خواهد داد.

این دو رهبر همچنین درباره وضعیت اوکراین تبادل نظر کردند. آنها توافق کردند که با تجاوز و تعدی به استقلال و تمایت ارضی کشورها، تلاش های یکجانبه برای تغییر وضع موجود با توسل به زور، و ایجاد رعب و وحشت و استفاده از سلاح های کشتار جمعی در هر نقطه از جهان مخالفت کنند. آنها همچنین توافق کردند که با جامعه بین الملل همکاری کنند و به ارسال کمک های بشر دوستانه برای مردم اوکراین ادامه دهند.

کیشیدا و پرایوت بار دیگر بر همکاری بین دو کشور برای به رسمیت شناختن یک منطقه آزاد و باز اقیانوس های هند و آرام با مد نظر قرار دادن این موضوع که قدرت نمایی چین در این منطقه را مهار کنند، تاکید کردند.

این دو رهبر همچنین نسبت به احتمال انعقاد قراردادی در زمینه صادرات تجهیزات دفاعی و انتقال فناوری از ژاپن به تایلند خبر دادند.

ژاپن با اعطای وامی به ارزش تقریبی ۳۸۰ میلیون دلار به تایلند جهت کمک به این کشور برای مقابله با همه گیری جهانی ویروس کرونا موافقت کرد.