نظر سنجی: مارکوس محبوب ترین نامزد در انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین

در حالی که یک هفته بیش تر به انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین باقی نمانده، فردیناند مارکوس بزرگ، پسر ارشد یک رئیس جمهور پیشین این کشور، در تازه ترین نظرسنجی انجام شده از سایر نامزدها جلوتر است.

مردم فیلیپین روز ۹ ماه مه به پای صندوق های رای خواهند رفت تا جانشین رودریگو دوترته را انتخاب کنند. در فیلیپین روسای جمهور می توانند فقط برای یک دوره شش ساله در این سمت باشند.

۱۰ نامزد برای رسیدن به این سمت رقابت می کنند.

حکومت تمامیت خواه دوترته و چگونه با چین برخورد کنیم از جمله شعارهای انتخاباتی نامزدها است.

روابط فیلیپین با چین برسر مناقشات قلمروی در دریای چین جنوبی تیره شده است.

یک نظرسنجی انجام شده در اواخر ماه آوریل حاکی از آن است که مارکوس با نرخ محبوبیت ۵۷ درصد مطلوب ترین گزینه بود.

معاون رئیس جمهور کنونی، لنی روبردو، با ۲۱ درصد در رتبه دوم و پس از آن فرانسیسکو دوماگوسو با نرخ محبوبیت شش درصد قرار دارد. او بازیگر و شهردار کنونی مانیل است.