بازبینی مقررات مالی در ژاپن برای جذب شرکت های مالی خارجی بیشتر

آژانس خدمات مالی ژاپن در تلاش برای جذب شرکت های اوراق بهادار خارجی بیشتر به این کشور مقرراتش را بازبینی کرده است. آنها اکنون می توانند تمام رویه ها برای حضور در ژاپن را به انگلیسی انجام دهند.

در گذشته، تنها شرکت های مدیریت دارایی خارجی مجاز به استفاده از زبان انگلیسی برای رویه ها بودند و شرکت های اوراق بهادار مجبور به استفاده از زبان ژاپنی بودند.

این بازنگری پس از آن انجام شد که این آژانس برای کمک به صندوق های خارجی و سایر شرکت های تجاری برای آغاز فعالیت هایشان، یک دفتر ویژه با یک تیم که به انگلیسی صحبت می کنند، راه اندازی کرد.

این آژانس امیدوار است که شرکت های اوراق بهادار کوچک و متوسط بیشتری در ژاپن دفاتر خود را تاسیس کنند.

ناکاگاوا سایکو، رئیس شرکت مدیریت دارایی های آژانس خدمات مالی می گوید: «ما می خواهیم موسسات مالی خارجی و منابع انسانی مالی سطح بالای بیشتری را به ژاپن دعوت کنیم. ما امیدواریم که این اقدامات به بهبود مدیریت دارایی ها، تنوع محصولات مالی و نوآوری مالی در ژاپن بینجامد.»

دولت ژاپن قصد دارد که در بحبوحه رقابت فزاینده از سوی سایر شهرهای آسیا موقعیت این کشور را به عنوان یک قطب مالی جهانی تضمین کند.