اوکراینی ها با کمبود جدی سوخت مواجه هستند

شهروندان اوکراینی در بحبوحه تجاوز ادامه دار روسیه به این کشور، با کمبود شدید بنزین و دیگر محصولات سوختی مواجه هستند.

یکی از کارکنان ان اچ کی شاهد صف های طویل خودروها برای گرفتن سوخت در جایگاه های بنزین کی یف، پایتخت بود.

در برخی از این جایگاه ها نوشته هایی نصب کرده بودند که می گوید دیگر بنزین ندارند.

یک حمله موشکی روسیه به یک پالایشگاه نفت در مرکز اوکراین در ماه گذشته دلیل این کمبود است. این پالایشگاه، که یکی از بزرگترین پالایشگاه های این کشور است، از آن زمان دیگر کار نمی کند.

قیمت رو به افزایش سوخت وارداتی از اروپا نیز به این مشکلات افزوده است.