نقاط توریستی ژاپن بعد از سه سال در تعطیلات بهاره رونق گرفت

مردم ژاپن اکنون بعد از سه سال اولین تعطیلات بهاره خود را بدون محدودیت های ویروس کرونا می گذرانند.

نقاط گردشگری محبوب در سراسر کشور جان تازه ای گرفته اند و دوباره مملو از مسافر شده اند.

یک چشمه آب گرم در شهر ماتسویاما در استان اهیمه روز یکشنبه، سومین روز تعطیلات بهاره، مملو از گردشگران داخلی بود.

«دوگو اونسن هونکان» یکی از معروف ترین مجموعه های تفریحی چشمه آب گرم در این منطقه است. مسافران از ظهر به بعد تقریبا باید حدود شش ساعت در صف می ایستادند تا بتوانند وارد این مجموعه شوند.

گردشگران زیادی هم به توکیو اسکای تری در پایتخت رفته اند که بلندترین برج ژاپن است.

این اولین بار ظرف سه سال اخیر است که سکوی تماشای این برج در طول تعطیلات بهاره به روی عموم باز است. برای جلوگیری از ازدحام احتمالی، درِ این سکوی بازدید یک ساعت زودتر از همیشه باز شد.