افزایش زبان های وبسایت شهرداری منطقه میناتو توکیو به ۱۰۸ زبان

منطقه میناتو توکیو خدمات اطلاعات رسانی چند زبانه وبسایت خود را از چهار زبان به ۱۰۸ زبان افزایش داده است. حدود ۱۷ هزار نفر از حدود ۱۳۰ کشور در این منطقه زندگی می کنند.

شهرداری این منطقه سال گذشته یک نظرسنجی درباره خدمات چند زبانه خود انجام داد. مقامات می گویند که بسیاری پاسخ دادند که به وبسایت این منطقه متکی هستند.

مقامات این منطقه خدمات به زبان های متعدد را در وبسایت افزایش دادند تا ساکنان خارجی بیشتری بتوانند اطلاعات درباره برنامه های واکسیناسیون، حمایت از پرورش کودکان و جمع آوری زباله را به زبان مادریشان دریافت کنند.

این خدمات از چهار زبان ژاپنی، انگلیسی، چینی ساده شده و کره ای به ۱۰۸ زبان که شامل اوکراینی، عربی و فارسی می شود، افزایش یافت.