مذاکره رهبران ژاپن و تایلند درباره انتقال تجهیزات دفاعی

کیشیدا فومیو نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه در بانکوک با پرایوت چان او چا نخست وزیر تایلند ملاقات خواهد کرد.

کیشیدا در سفر به کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا غروب یکشنبه وارد تایلند شد.

تایلند امسال ریاست مجمع همکاری اقتصادی آسیا واقیانوس آرام را برعهده دارد.

کیشیدا امیدوار است برای رسیدگی به چالش های مختلف منطقه ای و جهانی همکاری دوجانبه با تایلند را تایید کند. انتظار می رود این رهبران درباره اوضاع اوکراین، کره شمالی و میانمار مذاکره کنند.

همچنین انتظار می رود آنها درباره پیمانی برای انتقال تجهیزات دفاعی و فناوری از ژاپن به تایلند گفتگو کنند.

ژاپن در حال شدت بخشیدن به همکاری امنیتی با سایر کشورها در منطقه اقیانوس های هند و آرام است. این در حالی است که چین فعالیتهایش در دریاهای چین شرقی و چین جنوبی را افزایش می دهد.

موضوعات احتمالی دیگر در دستور این جلسه شامل اقدامات مقابله با ویروس کرونا، مشارکت اقتصادی و پیمانی برای اجازه به مقامات تحقیقاتی هر دو کشور برای تبادل مستقیم اطلاعات و شواهد بدون استفاده از کانال های دیپلماتیک می شود.