بررسی در ژاپن: ۳ / ۴ درصد ساکنان توکیو و ۴ استان دیگر به کرونا مبتلا شده اند

بررسی انجام گرفته در ژاپن نشان می دهد تا مارس امسال، حدود ۳ / ۴ درصد ساکنان توکیو و ۴ استان دیگر به کرونا مبتلا شده بودند که از ۵ / ۲ درصد ثبت شده در دسامبر ۲۰۲۱ بیشتر است.

وزارت بهداشت و موسسه ملی بیماری های واگیردار به منظور سنجش نسبت افرادی که در بدنشان پادتن های کرونا دارند، این بررسی را انجام دادند.

این دو نهاد یک بررسی را دسامبر ۲۰۲۱ و نیز بررسی دیگری را در فوریه و مارس امسال که ژاپن شاهد موج ششم ابتلا به کرونا بود، انجام دادند. در این بررسی ها از بیش از ۱۶ هزار نفر در توکیو و استان های اوساکا، میاگی، آیچی و فوکوئوکا نظرسنجی شد.

پژوهشگران بر اساس نسبت افرادی که در بدنشان پادتن های ایجاد شده به دلیل ابتلا به کرونا داشتند و کسانی که مبتلا شده بودند، نسبت مبتلایان را محاسبه کردند.

تا مارس امسال، نسبت محاسبه شده برای توکیو ۴ / ۶ درصد و بالاترین میزان بود و پس از آن اوساکا با ۱ / ۶ درصد، آیچی با ۷ / ۳ درصد، فوکوئوکا با ۳ / ۳ درصد و میاگی با ۰ / ۲ درصد قرار داشتند. این نسبت در میان افرادی که تا مارس امسال دست کم یک بار علیه کرونا واکسینه شده بودند ۴ درصد و در میان کسانی که واکسینه نشده بودند ۱۰ درصد بود.

تجزیه و تحلیل مشابهی که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا انجام داده است، نشان می دهد تا فوریه امسال، تقریبا ۶۰ درصد جمعیت آن کشور به کرونا مبتلا شده بودند.

واکیتا تاکاجی، رئیس هیئت کارشناسی وزارت بهداشت ژاپن، می گوید میزان ابتلا در ژاپن تا حدی پایین مانده است.

اما او هشدار داد از این رو که نسبت تعداد افرادی که به طور عادی به کرونا مبتلا شده اند کم است، احتمال دارد کاهش اقدامات برای پایین آوردن خطر ابتلا به این ویروس اجازه گسترش سریعتر به آن بدهد.