سازمان ملل: بیش از ۴۲ / ۵ میلیون نفر اوکراین را تخلیه کرده اند

دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تا روز پنجشنبه، بیش از ۵ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر اوکراین را تخلیه کرده اند.

این دفتر می گوید اکثر این افراد، ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار نفر، به لهستان، حدود ۸۱۰ هزار نفر به رومانی، ۵۱۳ هزار نفر به مجارستان و ۴۴۱ هزار نفر به مولداوی پناه برده اند.

به گفته این دفتر، تقریبا ۶۵۶ هزار نفر نیز به روسیه رفته اند.