تبادل نظر رهبران ژاپن و اندونزی درباره بحران اوکراین

کیشیدا فومیو نخست وزیر ژاپن و جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی می گویند که همکاری های خود را برای رسیدگی به طیفی از مسائل جهانی از جمله تهاجم روسیه به اوکراین، تقویت خواهند کرد.

کیشیدا روز جمعه وارد اندونزی شد که اولین مقصد او در جریان سفر به کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا است. او در کاخ ریاست جمهوری در بوگور، در نزدیکی جاکارتا پایتخت اندونزی، با جوکو دیدار کرد.

رهبران دو کشور گفتند که جهت تحقق راه حلی دیپلماتیک برای بحران اوکراین با یکدیگر همکاری خواهند کرد. آن ها اتفاق نظر داشتند که تهاجم روسیه غیرقابل قبول است، و این که نباید اجازه استفاده از زور برای تغییر یک جانبه وضعیت موجود در هیچ منطقه ای را داد.

کیشیدا گفت که ژاپن و اندونزی با چالش های بسیاری، از جمله کره شمالی و وضعیت در دریاهای چین شرقی و جنوبی، روبرو هستند.

نخست وزیر ژاپن گفت که حفظ و تقویت نظم آزاد و باز بین المللی اهمیت هر چه بیشتری پیدا کرده است.

کیشیدا و جوکو توافق کردند تا همکاری های دو کشور را جهت تحقق یک منطقه اقیانوس های هند و آرام آزاد و باز تقویت بخشند.