پنجاهمین سالگرد بازگشت اوکیناوا به ژاپن

ماه میلادی آینده مصادف با پنجاهمین سالگرد خارج شدن استان اوکیناوا در جنوب ژاپن از سلطه آمریکا و بازگشت آن به ژاپن سال ها پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم است.

شامگاه پنجشنبه به وقت محلی، مردم در سواحل استان های اوکیناوا و کاگوشیما که مقابل یکدیگر قرار دارند با برگزاری مجدد یک آئین قدیمی به منظور دعا و نیایش برای بازگشت اوکیناوا به ژاپن، آتش برپا کردند.

روز پنجشنبه مصادف بود با هفتادمین سالگرد اجرایی شدن معاهده صلح سانفرانسیسکو که به موجب آن، حق حاکمیت ژاپن از اشغال نیروهای متفقین به رهبری آمریکا به آن کشور بازگردانده شد. اما در آن زمان، اوکیناوا همچنان تحت کنترل آمریکا باقی ماند.

روز پنجشنبه، در روستای «کونیگامی» در شمالی ترین نقطه جزیره اصلی اوکیناوا و همچنین در جزیره «یورون» در جنوبی ترین بخش استان کاگوشیما این آتش ها برپا گردید.

یکی از بازدید کنندگان از این مراسم که مردی در دهه ۷۰ سالگی از روستای «کونیگامی» بود گفت قبل از آن که اوکیناوا به ژاپن بازگردانده شود، در این رویداد شرکت کرده بود. او گفت این شعله های آتش بیانگر دعاهای او برای یک آینده شاد برای فرزندان و نوادگانش است.

او افزود امیدوار است که بتواند نسبت به مشقتی که نسل او تحت سلطه آمریکا متحمل شد، به نسل های آینده اطلاع رسانی کند.