بایدن به دنبال میلیاردها دلار بودجه بیشتر برای حمایت از اوکراین است

رهبران کشورهای غربی با فراهم کردن تسلیحات و کمک انساندوستانه برای اوکراین، از آن کشور در دفاع از خود حمایت کرده اند. روز پنجشنبه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از کنگره درخواست کرد که ۳۳ میلیارد دلار دیگر برای پشتیبانی از اوکراین در اختیار قرار دهد.

بایدن این مسئله را در واشنگتن اعلام کرد و گفت که آمریکا پرچمدار اتحاد کشورهای غربی در این رابطه است و هزینه این جنگ پایین نیست اما اگر در برابر تعرض کوتاه بیاییم، هزینه بیشتری باید بپردازیم.

بایدن در ادامه گفت ۲۰ میلیارد دلار صرف تداوم تامین تسلیحات و مهمات برای اوکراین خواهد شد. این پول از دولت اوکراین حمایت و کمک انساندوستانه فراهم خواهد کرد. او افزود برای تامین بیش از ۱۳ میلیارد دلار، لایحه ای را امضا کرده است.

بایدن همچنین گفت در پی کسب اجازه قانونی برای مصادر دارایی های الیگارش های روسیه است. او می خواهد درآمد حاصل از مصادره این دارایی ها صرف حمایت از اوکراین بابت صدمه ای بشود که روسیه به آن کشور وارد آورده است.