نگرانی مشترک وزیران خارجه ژاپن و استرالیا در مورد توافق امنیتی چین و جزایر سلیمان

وزیران خارجه ژاپن و استرالیا در مورد توافقنامه همکاری امنیتی که اوایل ماه جاری بین چین و جزایر سلیمان در اقیانوس آرام جنوبی شکل گرفت، ابراز نگرانی کرده اند.

هایاشی یوشیماسا وزیر خارجه ژاپن و ماریس پین همتای استرالیایی او روز پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند.

این دو وزیر در مورد تاثیرات احتمالی توافق بین چین و جزایر سلیمان بر امنیت کل منطقه اقیانوس آرام نگرانی های مشترکی داشتند. آنها موافقت کردند که موضع مشترک خود را به جزایر سلیمان اطلاع بدهند.

پکن می گوید بر اساس این پیمان، چین و جزایر سلیمان همکاری خواهند کرد تا به این کشور در اقیانوس آرام جنوبی کمک کنند ظرفیتش را برای حفظ امنیت خود تقویت کند.

چین می گوید که همکاری آنها زمینه هایی مانند حفظ نظم اجتماعی، کمک های بشردوستانه و واکنش به بلایای طبیعی را پوشش خواهد داد.

هایاشی و پین تأیید کردند که ژاپن و استرالیا، همراه با کشورهای دیگری که موضع مشابهی دارند، هماهنگی خود را در این منطقه جزیره ای اقیانوس آرام که جزایر سلیمان هم شامل آن می شود، عمیق تر خواهند کرد.