کیشیدا و شولتس در توکیو در مورد اوکراین و مسائل امنیتی گفتگو کردند

کیشیدا فومیو نخست وزیر ژاپن با اولاف شولتس همتای آلمانی خود دیدار کرد. آنها در مورد حمله روسیه به اوکراین و سایر مسائل امنیتی از جمله قدرت نمایی دریایی چین گفتگو کردند.

این اولین سفر رهبر جدید آلمان به ژاپن و آسیا از زمان روی کار آمدنش در ماه دسامبر است. دیدار شولتس از ژاپن پیش از اجلاس سران گروه هفت در ماه ژوئن صورت می گیرد که شولتس ریاست آن را بر عهده خواهد داشت.

کیشیدا گفت: «بنا به تشخیص دو طرف، گروه هفت و جامعه بین المللی باید به حمله روسیه پاسخ قاطعی بدهند. ما همچنین تایید کردیم که این وظیفه کشورهای ماست که به طور کامل از دولت و مردم اوکراین حمایت کنند.»

چین موضوع مهم دیگر گفتگوها بود. در آلمان نگرانی ها در مورد کارنامه حقوق بشر دولت چین و افزایش فعالیت های دریایی آن کشور در منطقه اقیانوس های هند و آرام افزایش یافته است.

این دو رهبر همچنین مخالفت خود را در مورد آنچه که آنها تلاش یکجانبه برای تغییر وضعیت موجود در دریاهای چین شرقی و چین جنوبی می نامند، ابراز کردند. آنها همچنین نسبت به مسائل حقوق بشر در شین جیانگ ابراز نگرانی کردند.

کیشیدا در حال شدت دادن به دیپلماسی بین المللی خود است. او برای تقویت همکاری ها برای مقابله با مشکلات جهانی، روز جمعه عازم سفری به جنوب شرق آسیا و اروپا است.