صلیب سرخ ژاپن در اوکراین حمایت درمانی ارائه می کند

صلیب سرخ ژاپن در اوکراین که بیش از ۷ میلیون نفر از مردمش به دلیل تهاجم روسیه آواره شده اند، کمک های پزشکی ارائه می کند.

بیشتر آوارگان در غرب اوکراین مستقر شده اند که بنا به گزارش ها سبب فشار بر شبکه درمانی شده است.

صلیب سرخ ژاپن برای نخستین بار یکی از اعضای خود را به این منطقه اعزام می کند.

ناکازاتو یاسوتارو، داروسازی است که در بیمارستان صلیب سرخ ژاپن در اوساکا در غرب ژاپن مشغول است. او از روز شنبه همراه با صلیب سرخ فنلاند یک درمانگاه صحرایی را در اوژهورود در غرب اوکراین برپا خواهد کرد.

ناکازاتو پیش از ترک ژاپن گفت که برپایی یک درمانگاه هرچند ممکن است کار کوچکی به نظر آید، اما گام بسیار بزرگی است. او گفت که به این فکر می کرده که چه کاری از دستش بر می آید زیرا می خواهد به مردم محلی کمک های پزشکی بدهد.