افت ارزش ین به پایین ترین سطح در ۲۰ سال گذشته

روز پنجشنبه کاهش ارزش ین به پایین ترین سطح در ۲۰ سال گذشته باز هم ادامه یافت و به حدود ۱۳۰ ین در برابر هر دلار آمریکا رسید. این کاهش به دلیل آن بود که بانک ژاپن تصمیم گرفت اقدامات گسترده تسهیل پولی خود را ادامه دهد.

این درحالی است که کاهش ارزش ین ممکن است هزینه های واردات را برای شرکت ها و مصرف کنندگان ژاپنی بیشتر کند. بانک ژاپن با اشاره به افزایش جهانی بهای انرژی و مواد دیگر، چشم انداز تورم برای سال مالی ۲۰۲۲ را نیز افزایش داد.

سیاستگذاران این بانک روز پنجشنبه نشست دو روزه خود را به پایان بردند. آنها توافق کردند که نرخ بهره اصلی کوتاه مدت خود را در قلمرو منفی نگه دارند. آنها همچنین برای آنکه نرخ بلند مدت را در حدود صفر درصد نگه دارند به خرید اوراق قرضه دولتی ادامه می دهند.

تصمیم بانک ژاپن با بانک های مرکزی مهم دیگر که برای کاهش تورم، سیاست انقباضی در پیش گرفته اند مغایرت دارد.

بانک ژاپن چشم انداز شاخص قیمت مصرف کننده را بدون احتساب مواد غذایی تازه به متوسط ۹ / ۱ درصد افزایش داده است. این نرخ بسیار نزدیک به هدف تورم دو درصدی بانک ژاپن است که در سال ۲۰۱۳ تعیین شد. اقدامات گسترده تسهیل پولی این بانک برای دستیابی به این هدف انجام شده است.

اما سیاستگذاران هشدار داده اند که بار افزایش کنونی قیمت ها ممکن است بر دوش درآمد خانوارها و شرکت ها بیفتد، زیرا تورم با افزایش دستمزدها و میزان تقاضاهای خصوصی همراه نبوده است.