استاندار لوهانسک روسیه را متهم به بمباران یک بیمارستان کرد

استاندار منطقه لوهانسک واقع در شرق اوکراین می گوید در اثر بمباران بیمارستانی در شهر سیویرودونتسک یک زن کشته شده است.

سرهی هایدای روز چهارشنبه ویدئویی بر روی شبکه اینترنت منتشر کرد که دیوارهای آسیب دیده، شیشه های شکسته و آوارهای پراکنده روی پله ها و داخل راهروها را نشان می دهد.

او گفت نیروهای روس به یکی از دو بیمارستان فعال این شهر حمله کردند با اینکه می دانستند در آنجا بیمار وجود دارد.