درباره سویه های BA.2 و XE ویروس کرونا (۶) اقدامات اولیه برای مقابله با سویه های مختلف یکسان است

در این سری به نسخه های مختلف ویروس کرونا و این که باید چه اقداماتی در برابر آنها انجام داد می پردازیم. در قسمت آخر، روی اقدامات لازم برای مقابله با آنها در زندگی روزمره تمرکز می کنیم.

علاوه بر سویه های نوترکیب و زیرسویه ها که در قسمت های قبل مطرح کردیم، زیر سویه های BA.4 و BA.5 اومیکرون هم وجود دارند که در آفریقای جنوبی و مناطق دیگر شناسایی شده اند. اما کارشناسان هنوز میزان سرایت پذیری یا مرگبار بودن آنها را تشخیص نداده اند.

سازمان جهانی بهداشت هشدار می دهد که ما هنوز با خطر بالای ظهور سویه های جدید ویروس کرونا از ترکیب چند سویه مختلف مواجه هستیم. مقامات این سازمان می گویند به همین علت کارشناسان باید همچنان ویروس کرونا را از نظر ژنتیک تجزیه و تحلیل کنند و داده های دریافتی را به اشتراک بگذارند.

پرفسور هامادا آتسورو از بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو می گوید که BA.4 و BA.5 نیز مانند BA.2 زیرسویه اومیکرون هستند. او می گوید همه این زیرسویه ها زمانی ایجاد شدند که نسخه اومیکرون ویروس کرونا در هنگام ابتلا و تکثیر جهش پیدا کرد.

او می گوید ما باید هرکدام از نسخه های نوظهور را بدون در نظر گرفتن اینکه آیا یک خطر بزرگ محسوب می شوند یا خیر به دقت بررسی کنیم. او می گوید با وجود آنکه کارشناسان نسبت به اینکه سویه XE ممکن است در میان سویه های نوترکیب سرایت پذیری بیشتری داشته باشد، اما ما هنوز نمی توانیم بگوییم که آیا این سویه باعث بروز موج بزرگی از ابتلا خواهد شد یا خیر.

پرفسور هامادا می افزاید ما باید احتمال ایجاد یک سویه کاملا متفاوت را هم در نظر بگیریم و به همین علت است که باید همچنان مطالعات و بررسی ساختار ژنی این ویروس را ادامه دهیم.

وادا کوجی، استاد دانشگاه بین المللی بهداشت و رفاه، می گوید سویه های مختلف ویروس کرونا که تا کنون یافت شده اند جهش های فراتر از تصور ما نداشته اند. او می گوید همچنان که تغییر و تحولات مربوط به این ویروس را تحت نظر دارد فکر نمی کند که اقدامات برای مقابله با ابتلا به این بیماری تغییر بزرگی پیدا کند.

پرفسور وادا می گوید اکنون زیرسویه غالب در میان مبتلایان BA.2 است ولی ممکن است به XE تغییر کند. او می گوید بااینحال تغییر در سویه ها نباید در اقدامات مقابله با ابتلا که در زندگی روزمره خود انجام می دهیم تغییری ایجاد کند و از لزوم زدن واکسن یادآور کووید-۱۹ هم نمی کاهد.

این اطلاعات ۲۸ آوریل به روز شده است.