عذرخواهی رئیس شرکت قایق تفریحی مفقود شده در هوکایدو

رئیس شرکت گرداننده یک قایق تفریحی که در استان هوکایدو در شمال ژاپن مفقود شد بخاطر این حادثه عذرخواهی کرده است.

کاتسورادا سی ایچی رئیس شرکت «شیرتوکو پلژر کروزر» روز چهارشنبه برای اولین بار از زمان مفقود شدن قایق تفریحی «کازو ۱» که روز شنبه ناپدید شد یک کنفرانس خبری برگزار کرد.

این قایق حامل ۲۴ مسافر و دو خدمه بود. اجساد ۱۱ نفر تا کنون پیدا شده است.

رئیس این شرکت گفت برای قربانیان و خانواده های آنها عمیقا متاسف است. او از تصمیم خود برای اجازه سفر دادن به این قایق اظهار تاسف کرد.

او گفت حدود ساعت ۸ صبح روز شنبه پس از صحبت با تویودا نوری یوکی، ناخدای این قایق، اجازه رفتن آن داد.

طبق گفته کاتسورادا، تویودا به او گفت علیرغم اینکه امکان دارد در بعدازظهر آب و هوا بد شود سفر با این قایق از ساعت ۱۰ صبح امکان پذیر است.

رئیس شرکت گفت او به این شرط اجازه داد که درصورت بد شدن شرایط دریا، قایق باز گردد.

رئیس این شرکت همچنین گفت حدود ساعت ۳۰/ ۸ صبح از یک ناخدای دیگر گزارشی دریافت کرد که آنتن بیسیم شرکت خراب شده است به همین دلیل او بلافاصله درخواست تعمیر آن را کرد. اما از آنجائیکه هنوز امکان تماس با قایق از طریق تلفن همراه و بیسیم شرکت های دیگر وجود داشت تور را کنسل نکرد.