ژاپن از هواپیماهای نیروی دفاع از خود برای ارسال مایحتاج به کشورهای همسایه اوکراین استفاده می کند

دولت ژاپن رسما طرحی برای استفاده از هواپیماهای نیروی دفاع از خود برای ارسال مایحتاج برای پناهندگان اوکراینی در کشورهای همسایه را تصویب کرده است.

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید در حالیکه روسیه به حملات خود ادامه می دهد بیش از ۵ میلیون نفر از اوکراین به کشورهای همسایه گریخته اند. طبق گزارش ها این پناهندگان نیازمند مایحتاج روزانه هستند.

در واکنش به درخواست کمیساریای عالی سازمان ملل در امورد پناهندگان برای کمک، ژاپن روز پنجشنبه طبق قانون همکاری صلح بین الملل و به عنوان بخشی از عملیات بین المللی امداد بشر دوستانه طرحی را تصویب کرد.

طبق این برنامه، هواپیماهای نیروی هوایی دفاع از خود حدود هفته ای یک بار از اوائل ماه مه تا پایان ماه ژوئن پس از بارگیری پتو و دیگر مایحتاج که در امارات متحده عربی انبار شده است به لهستان و رومانی اعزام خواهند شد.

این ششمین باری خواهد بود که از هواپیماهای نیروی هوایی دفاع از خود برای حمل مایحتاج امدادی به خارج استفاده می شود آخرین بار سال ۲۰۰۳ بود که آنها به پناهندگان عراقی کمک کردند.