درباره سویه های BA.2 و XE ویروس کرونا (۵) سویه های نوترکیب کووید-۱۹ چه هستند؟

در این سری به نسخه های مختلف ویروس کرونا و این که باید چه اقداماتی در برابر آنها انجام داد می پردازیم. امروز، روی سویه هایی که ترکیبی از چند سویه مختلف هستند تمرکز می کنیم.

در قسمت قبلی، درباره سویه نوترکیب XE صحبت کردیم، که ترکیبی از زیرسویه های BA.1 و BA.2 اومیکرون است. اما ایکس ای تنها سویه نوترکیب کرونا نیست.

سویه های XD و XF نیز هر دو ترکیبی از سویه دلتا و اومیکرون BA.1 هستند. دلتا در موج پنجم کرونا ژاپن در تابستان ۲۰۲۱ سویه غالب بود.

سویه ایکس دی بیشتر شبیه به دلتا است و پروتئین های تاجی BA.1 را دارد. گزارش های مقامات بهداشت بریتانیا می گوید که ایکس دی اولین بار در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱ مشاهده شد. این اسناد می گوید که تا ۱ آوریل ۲۰۲۲، تعداد ۶۶ مبتلا به ایکس دی در فرانسه، ۸ مبتلا در دانمارک و یک نفر در بلژیک گزارش شده بود.

سازمان جهانی بهداشت ایکس دی را به عنوان سویه تحت نظر تعیین کرده است. سویه تحت نظر به سویه ای اطلاق می شود که آثار آن مشخص نیست، و نمی دانیم چه میزان باعث بیماری حاد می شود و این که آیا واکسن روی آن اثر می کند یا خیر. سازمان جهانی بهداشت می گوید شیوع سویه ایکس دی محدود بوده است.

پروتئین های تاجی سویه ایکس اف و بیشتر صفات دیگر آن شبیه به BA.1 است و تعدادی از عناصر سویه دلتا را در خود دارد. مقامات بهداشت بریتانیا می گویند ۳۹ مبتلا به ایکس اف از هفتم ژانویه امسال در این کشور یافت شده است. اما آنها گفتند که هیچ مبتلایی بعد از ۱۴ فوریه با سویه ایکس اف شناسایی نشده است.

این اطلاعات ۲۷ آوریل به روز شده است.