ابراز نگرانی ژاپن در مورد پیمان امنیتی جزایر سلیمان با چین

دولت ژاپن یک مقام ارشد خود را به جزایر سلیمان در اقیانوس آرام جنوبی فرستاده است تا نگرانیش در مورد توافق امنیتی این کشور جزیره ای با چین را ابراز کند.

اوئه سوگی کنتارو، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه ژاپن با نخست وزیر ماناسه سوگاواره، دیدار کرد. او به سوگاواره گفت ژاپن به تاثیرات بالقوه ای که این توافق بر مسائل امنیتی در منطقه اقیانوس آرام دارد به دقت توجه می کند.

جزایر سلیمان و چین هفته گذشته اعلام کردند که یک پیمان همکاری امنیتی امضا کرده اند. چین گفت این دو کشور در مورد موضوعات مختلف شامل حفظ نظم اجتماعی، کمک های بشردوستانه و مبارزه با بلاهای طبیعی همکاری خواهند کرد.

هفته گذشته، مقام های ارشد آمریکا هم از جزایر سلیمان دیدار کردند و هشدار دادند که اگر اقداماتی برای حضور نظامی دائمی چین در این کشور جزیره ای انجام شده باشد آمریکا واکنش نشان خواهد داد.

استرالیا و نیوزیلند هم در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند.