تیم کارشناسی آژانس برای ارزیابی ایمنی نیروگاه هسته ای چرنوبیل وارد اوکراین شد

آژانس بین المللی انرژی اتمی کار برای اطمینان حاصل کردن از وضعیت ایمنی نیروگاه برق هسته ای چرنوبیل در اوکراین را آغاز کرد.

یک تیم کارشناسی به سرپرستی رافائل گروسی دبیرکل آژانس روز سه شنبه، در ۳۶ امین سالگرد بدترین فاجعه هسته ای دنیا که در این نیروگاه اتفاق افتاد، وارد آنجا شد.

این تیم تجهیزاتی را برای رصد سطح تشعشات و مقاصد دیگر با خود آورده بود.

کمی پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه سال جاری، این نیروگاه به مدت بیش از یک ماه تحت کنترل نیروهای روس بود.

در مدتی که نیروگاه در اختیار نیروهای روس بود، ارتباط آن با مقر آژانس قطع و روند نوبت کاری کارکنان نیز مختل شده بود.

مقام های اوکراینی می گویند ممکن است در اثر استقرار خودروهای نظامی سنگین در این نیروگاه، مواد رادیو اکتیو دفن شده در خاک پخش شده باشند.

آژانس می گوید سطوح کنونی مواد رادیواکتیو در حد طبیعی است، البته تیم کارشناسی در داخل و اطراف این نیروگاه ارزیابی های دقیق انجام خواهد داد.

اعضای تیم همچنین سیستم های نظارتی که داده ها را به مقر آژانس ارسال می کنند را تعمیر خواهند کرد.