سازمان ملل قطعنامه پاسخگویی برای استفاده از حق وتو را تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب کرده است که از پنج عضو ثابت شورای امنیت می خواهد دلایل خود برای استفاده از حق وتو را توضیح بدهند.

این قطعنامه که توسط لیختن اشتاین پیشنهاد شده بود و بیش از ۸۰ کشور از آن حمایت کرده بودند روز سه شنبه بدون آن که هیچ عضوی درخواست رای گیری برای آن کند با موافقت جمع تصویب شد.

حامیان این پیشنهاد شامل سه کشور از اعضای دائم شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا و فرانسه و همینطور ژاپن بودند.

دو کشور دیگر دارای حق وتو روسیه و چین هستند.

به این ترتیب، این مجمع ظرف ۱۰ روز کاری بعد از اعمال وتو توسط اعضای دائم جلسه ای تشکیل می دهد تا از آنها بخواهد شرایط و دلایلی که منجر به استفاده از حق وتو توسط آنها شده را شرح دهند.

اما اعضای ثابت مختارند که توضیحی ارائه کنند یا خیر.

این گام پس از آن برداشته شد که روسیه پیشنویس قطعنامه ای که در اواخر فوریه از این کشور می خواست فورا نیروهای خود را از اوکراین خارج کند وتو کرد.

نماینده روسیه تصویب این قطعنامه را محکوم کرد و گفت این کار تلاشی برای فشار آوردن به اعضای ثابت شوراست و مسکو مخالف این اقدام است.

نماینده چین نیز گفت این قطعنامه باعث سردرگمی می شود و باید دید که آیا به هدفش می رسد یا خیر.