برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان سانحه ۲۰۰۵ قطار خط فوکوچی یاما

دوشنبه هفدهمین سالگرد از خط خارج شدن یک قطار در آماگاساکی استان هیوگو واقع در غرب ژاپن بود. این سانحه باعث مرگ ۱۰۷ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نفر دیگر شد.

در سال ۲۰۰۵، یک قطار شهری خط فوکوچی یاما بعد از اینکه نتوانست پیچ را رد کند، از خط خارج شد و به یک ساختمان برخورد کرد.

این مراسم بزرگداشت سالیانه بخاطر همه گیری ویروس کرونا دو سال برگزار نشد.

در مراسم روز دوشنبه، رئیس شرکت راه آهن غرب ژاپن، که این خط را اداره می کند، در حالیکه خاطره قربانیان را گرامی داشت، ابراز تأسف کرد.

هاسه گاوا کازوآکی گفت او صمیمانه از فقدان جان ارزشمند هر کدام از این افراد متأسف است. او گفت این شرکت در حالیکه تلاش می کند با یک حس قوی وظیفه شناسی ایمنی را بهبود بخشد، انتقال تأسف عمیق خود و درسهای آموخته شده از این سانحه به آیندگان را ادامه خواهد داد.

خانواده های داغدار در نزدیکی محل سانحه از ساعت ۱۸ : ۹ بامداد، زمان دقیق بروز این سانحه، یک دقیقه سکوت کردند.

فوجی ساکی میتسوکو دختر ۴۰ ساله اش را در این سانحه از دست داد. او به نزدیکی محل این سانحه رفت و گفت هم او و هم دخترش نمی خواهند هیچ وقت دوباره افراد دیگری مانند خانواده او داغدیده شوند.