ژاپن مجوز دوز چهارم واکسن با فایزر و مدرنا را صادر می کند

وزارت بهداشت ژاپن تصمیم گرفته است واکسن فایزر و مدرنا را برای استفاده به عنوان دوز چهارم واکسیناسیون کرونا تایید کند.

این تصمیم روز دوشنبه در نشست هیئت کارشناسی این وزارتخانه گرفته شد.

این وزارتخانه قصد دارد دوز چهارم را به کسانی که دستکم پنج ماه قبل دوز سوم را تزریق کرده اند ارائه دهد.

این وزارتخانه بر اساس داده های واکسیناسیون کشورهای دیگر، دوز چهارم را برای افراد ۶۰ سال به بالا و کسانی که بیماری های زمینه ای دارند توصیه می کند.