توافق اروپا و هند برای ایجاد شورایی جهت تقویت همکاری در زمینه های تجارت و فناوری

اتحادیه اروپا و هند توافق کردند که شورایی در سطح وزیران برای تقویت همکاری در زمینه های تجارت و فناوری تشکیل دهند.

اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، و نارندرا مودی نخست وزیر هند، روز دوشنبه در دهلی نو دیدار کردند. آنها درباره تجارت، جنگ در اوکراین و اوضاع منطقه هند و اقیانوس آرام گفتگو کردند.

بیانیه مشترکی که پس از این نشست منتشر شد، از راه اندازی یک شورای تجارت و فناوری بین اتحادیه اروپا و هند خبر می دهد. در این بیانیه آمده است: «هر دو طرف توافق کردند که تغییرات سریع در محیط ژئوپلیتیکی نیاز به اشتراک در تعامل عمیق استراتژیک را برجسته کرده است.»

این امر هند را به دومین کشوری تبدیل می کند که پس از آمریکا چنین شورایی را با این بلوک ایجاد کرده است.

پس از این دیدار، فون در لاین به تهاجم روسیه به اوکراین اشاره کرد. او گفت «آنچه در اوکراین اتفاق می افتد بر منطقه هند و اقیانوس آرام تاثیر خواهد گذاشت.» او افزود «نتیجه جنگ نه تنها آینده اروپا را تعیین می کند، بلکه بر منطقه هند و اقیانوس آرام و سایر نقاط جهان نیز تاثیر عمیقی می گذارد.»

یکی از اهداف سفر او به دهلی نو ظاهرا تشویق هند به موضع گیری در برابر تهاجم روسیه به اوکراین بود. هند تاکنون نه صریحاً از مسکو انتقاد کرده و نه از آن حمایت کرده است.