اوکراینی ها عید پاک اورتدکس را با تخم مرغ های آبی و زرد جشن گرفتند

بسیاری از مردم کی یف، پایتخت اوکراین، با رفتن به کلیسا برای دعا عید پاک اورتدکس ها را برگزار کردند.

عید پاک یکی از تعطیلات مهم برای کلیسای اورتدکس است و اکثر اوکراینی ها مسیحی اورتدکس هستند. مردم از اوایل بامداد در کلیساها صف کشیده و سبدهای پر از تخم مرغ رنگی عید پاک را حمل می کردند.

از زمانیکه روسیه به اوکراین حمله کرده، مردم این کشور با نشانه ها و پوسترهایی که رنگهای آبی و زرد پرچم اوکراین را نشان می دهند ابراز همبستگی کرده اند. امسال بسیاری از مردم به همین شیوه تخم مرغ های عید پاک را رنگ آمیزی کردند.

مردی می گفت: «عید پاک یکی از مهم ترین رویدادهای ما است. من احساس متفاوتی دارم چون مردم جاهای دیگر قربانی بمباران ها می شوند در حالیکه ما اینجا به آرامی زندگی می کنیم.»

زنی می گفت: «عید پاک روزی است برای به یاد داشتن اینکه معجزه اتفاق می افتد. اما من معتقدم پیروزی و صلحی که ما در پی آن هستیم معجزه نیستند. آنها مطمئنا اتفاق خواهند افتاد.»