مکرون برای دوره دوم رئیس جمهور فرانسه شد

رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون روز یکشنبه در انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری با شکست مارین لوپن رقیب خود از حزب راست افراطی برای دوره دوم پیروز شد.

وزارت کشور فرانسه می گوید مکرون ۵۵ / ۵۸ درصد از آرا و لوپن ۴۵ / ۴۱ درصد آرا را به دست آوردند.

این بار، مکرون با تاکید بر دستاوردهایش در پنج سال گذشته حمایت مردم را به دست آورد.

او همچنین برای رسیدگی به تهاجم روسیه به اوکراین خواهان همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.

در دوره دوم، مکرون برای کاهش نارضایتی مردم با وظیفه سنگین بالا بردن سطح استانداردهای زندگی روبرو خواهد بود. چالش دیگر آن است که آیا او می تواند با اعمال نفوذ به راه حلی دپیلماتیک در بحران اوکراین دست یابد یا خیر.

فرانسه در نیمه اول امسال ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد.