مرگ یازده نفر در حادثه قایق گردشگری در هوکایدو

مرگ یازده سرنشین یک قایق گردشگری که روز شنبه در آبهای ساحلی هوکایدو ناپدید شده بود تایید شد.

قایق کازو وان روز شنبه در حال سفر در آبهای ساحلی شبه جزیزه شیرتوکو واقع در شمال شرقی هوکایدو بود. این قایق ۲۶ سرنشین داشت که دو کودک در میان آنها بودند. تا کنون مرگ هفت مرد، سه زن و یک کودک تایید شده است.

مقامات گارد ساحلی می گویند ساحل شبه جزیره شیرتوکو صخره ها و شیبهای تندی دارد و عمق آب در آنها حتی در امتداد خط ساحلی به بیش از ۱۰۰ متر می رسد.

مقامات هنوز این قایق را پیدا نکرده اند. خدمه این قایق پیش از قطع شدن تماس از نفوذ آب به درون قایق و خطر قریب الوقوع غرق شدن گزارش کرده بودند. مسئولان گمان می کنند که این کشتی پیش از غرق شدن واژگون شده باشد.

گارد ساحلی به عملیات جستجوی خود برای یافتن بقیه مسافران و خدمه ادامه می دهد.