درخواست کارشناسان برای حمایت از پناهجویان افغانستان و سایر مناطق تحت مناقشه

کارشناسان ژاپنی فعال در زمینه کمک به پناهجویان متقاضی آن شده اند که از پناهجویان افغانستان و دیگر مناطق تحت مناقشه نیز حمایتی مشابه با حمایت های ارائه شده به اوکراینی ها به عمل آید.

اوگاوا رِیکو، استاد دانشگاه چیبا، و اوری ای نوریماسا، یکی از مدیران سازمان «پَثوِیز ژاپن» (Pathways Japan)، روز جمعه در توکیو در «باشگاه خبرنگاران خارجی ژاپن» سخنرانی کردند.

اوگاوا در رشته سیاست مهاجرت تحصیل می کند و به عنوان مشاور ارزیابی پناهندگان در دولت ژاپن کار می کند. پَثوِیز ژاپن یک سازمان بخش خصوصی است که حمایت هایی به پناهندگان ارائه می دهد.

دولت ژاپن علاوه بر پذیرش جنگ زدگان از اوکراین و پرداخت هزینه های سفر و زندگی آن ها، در همکاری با استانداری ها و سازمان های غیردولتی به آن ها حمایت های دیگری نیز ارائه می دهد.

اوری ای این اقدام دولت را غیرعادی دانست و از مسئولان خواست تا از آوارگان دیگر مناطق جنگ زده از جمله افغانستان نیز حمایت های مشابهی به عمل آورند.